Bất động sản (công nghiệp): QM // Back to Projects

project_qm_development_2
project-qm_development_1
project_qm_development_2
project-qm_development_1

Xây dựng năm: đang triển khai

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Quang Minh, Hà Nội

Diện tích đất: khoảng 8,000m2

Diện tích xây dựng: 6,000m2

Bên thuê: hiện tại đang chấp nhận yêu cầu thuê 8,000m2

Sử dụng: thương mại / công nghiệp

VIEW MAP
alt-txt