Bất Động Sản (Công nghiệp): QM // Back to Projects

project-qm_0
project-qm_2
project-qm_1
project-qm_0
project-qm_2
project-qm_1

Xây dựng năm: 2008

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Quang Minh, Hà Nội

Diện tích đất: 12,000m2

Diện tích xây dựng: 4,000m2

Bên thuê: Komatsu (TYO: 6301)

Sử dụng: trụ sở Công ty Thiết Bị Nặng Komatsu

VIEW MAP
alt-txt