Bất động sản (căn hộ): WIT // Back to Projects

project-wit_1
project-wit_2
project-wit_1
project-wit_2

Đối tác: Liên doanh với Newtatco (Bộ Quốc Phòng Việt Nam)

Xây dựng năm: đang triển khai

Địa điểm: Hồ Tây, Hà Nội

Diện tích đất: khoảng 3,900m2

Diện tích xây dựng: 17 tầng

VIEW MAP
alt-txt