Bất động sản (công nghiệp): Cát Lái // Back to Projects

project-cat_1
project-cat_2
project-cat_1
project-cat_2

Xây dựng năm: đang triển khai

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Cát Lái 2, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Diện tích đất: khoảng 60,000m2

Diện tích xây dựng:45,000m2

Bên thuê: hiện tại đang chấp nhận yêu cầu thuê 20,000-60,000m2

Sử dụng: thương mại / công nghiệp

VIEW MAP
alt-txt