Bất động sản (công nghiệp): BH // Back to Projects

project-bh_1
project-bh-2
project-bh
project-bh_1
project-bh-2
project-bh

Xây dựng năm: 2002

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai

Diện tích đất: 8,500m2

Diện tích xây dựng: 1,800m2

Bên thuê: Marubeni (TYO: 8002)

Sử dụng: nhà phân phối Thiết Bị Nặng

VIEW MAP
alt-txt